Sverige är det enda landet i Europa som tillåter pratande i mobiltelefon samtidigt som man kör bil, alltså utan hands-free. Av och till diskuteras det ett förbud även här, men infrastrukturminister Åsa Thorstensson (c) hävdar att det finns så mycket annat som distraherar en bilförare att ett förbud mot mobilpratande inte får den olycksförebyggande effekt som man vill uppnå.

När jag åkte till Sundsvall häromdagen så gjorde jag en alldeles egen ovetenskaplig undersökning. Det var mitt på dagen och jag hade en strålande sol i ryggen. Därför såg jag de mötande bilisterna väldigt tydligt.

Sträckan Bräcke-Sundsvall är ca tolv mil enkel väg. Jag mötte ungefär sextio bilar. I tio av dem satt chauffören med något som liknade en mobiltelefon tryckt mot örat. Det var företrädesvis förare av transportfordon.

16 % av chaufförerna sitter alltså i telefonsamtal medan de kör bil! Procentsatsen kan dessutom vara mycket högre. Strax innan Stöde tappade jag nämligen koncentrationen på trafiken eftersom jag var tvungen att att ta emot ett viktigt samtal….

Idag var jag inne i Östersund för att, tillsammans med representanter för övriga partier i länet, ge valinformation till De Döva. Det gick mest ut på att vi skulle svara på deras frågor – ett vettigt upplägg eftersom de då fick reda på det de ville, utan att behöva styras av oss. Samtalen genomfördes förstås med tolkhjälp.

De döva är en ganska liten grupp i samhället, som dessutom har svårt att få komma till tals. De har uppenbara problem att få stöd när de vill kontakta vissa hälsocentraler, det fungerar dåligt med tolkstöd på sjukhuset och finns inte alls inom specialområden som exempelvis psykiatrin. Färdtjänsten fungerar förstås dåligt för dem också. Det är svårt att åka kollektivt. Det är problem att få jobb. Det är väldigt lätt att bli socialt isolerad.

De nämnde Örebro som ett föredöme. Där finns dövskolan, och där bosätter sig oftast ungdomar från hela landet efter avklarad skolgång. Där är samhället tillgängligt på ett helt annat sätt än här. Personalen i affärerna klarar ofta teckenspråk t ex.

Jag satt och funderade på om Bräcke skulle kunna bli en sådan där ort som blev extra bra på att ge service till vissa befolkningsgrupper. Då skulle vi kanske kunna få inflyttning och nya jobb. Men därefter tänkte jag på Furuhagen i Bräcke, den gamla vanföreanstalten, och avfärdade genast det hela. Vi har helt enkelt inte den infrastruktur som krävs för att ge utsatta människor en bra chans.

Som avslutning diskuterade vi hur vi på bästa sätt kan tillgodose de behov som denna handikappgrupp har. Det kan vara svårt för en hörande att sätta sig in i deras situation. Mitt råd var att de som har intresse ska engagera sig i partipolitiken. Det är först då som det hela ställs på sin spets. När de styrande själva, i den egna gruppen, måste fixa praktiska problem som exempelvis teckentolkning, då blir det nog fart på arbetet att göra resten av samhället tillgängligt också!

Regeringen har uppmärksammat problemet med att integrera flyktingar i det svenska samhället.

Tidigare har kommunerna kunnat avtala med staten om att av humanitära skäl ta emot ett antal s k kvotflyktingar varje år. Kommunerna får då bidrag för att täcka kostnader för skola, bostäder o s v under ett antal år. Därefter förväntas det att flyktingarna fungerar i samhället och att de som är arbetsföra har jobb eller studerar.

Integrationen har inte skett i den takt som det var tänkt. I genomsnitt är kvotflyktingarna arbetslösa i sju år innan de får sitt första arbete. Männen har ett snitt på fem år och kvinnorna nio år.

Bräcke har ett avtal om 30-40 kvotflyktingar varje år. Med den arbetslöshet som finns här så ser säkert statistiken för flyktingarna dystrare ut än i riksgenomsnittet. Då är det inte konstigt om den sociala budgeten i kommunen inte håller. Majoriteten vill skylla på att många utförsäkras i det nya sjukförsäkringssystemet, men det är nog inte hela sanningen…

Den nya organisation som regeringen har beslutat om innebär att det blir arbetsförmedlingen som tar över kommunernas ansvar för den delen av integrationen. Istället för att varje kommun sluter egna mottagandeavtal med staten så vill man att avtalen ska tecknas på länsnivå. Fördelen med det är att det blir lättare att matcha flyktingarnas bakgrund mot tillgången på jobb, exempelvis. Har man jobbat som gruvarbetare i sitt hemland så ska man kanske inte hamna i turistkommunen Åre. Då har man större chans att få jobb om man hamnar i Norrbotten.

Bra tänkt, tycker jag. De nya svenskarna behöver få en bättre start i sin nya tillvaro än att kastas ut i arbetslöshet.

Ett stort tack till lärare och elever på Gällö skola som arrangerade en så bra valdebatt/valinformation igår!

På ett varierat och initierat sätt kom det fram väldigt bra hur de olika partierna tycker i olika frågor – både på det lokala planet och i rikspolitiken. Åhörarna var mycket engagerade och disciplinerade.

Radio Jämtland borde ha varit på studiebesök. De skulle i så fall ha lärt sig mycket om hur man plockar fram kärnan i politiken.

Synd att inte alla partier ställde upp. Närvarande var bara C, Fp, V och S. Landets största parti fanns inte representerat. Vad de heter har jag nu glömt…

Trafikverket satsar 44 miljoner kr för att underlätta pendlingsresandet på Mittbanan, mellan Storlien och Sundsvall.

Tidigare har vi nåtts av beskedet att tågen kommer att göra fler uppehåll i Bräcke. Nu är staten alltså villig att satsa på infrastrukturen kring stationerna också. Bl a tänker man bygga pendlingsparkeringar med motorvärmare.

Det här innebär sammantaget att vi får större möjligheter att bo kvar i kommunen och arbetspendla till exempelvis Östersund, Ånge eller Sundsvall. Arbetsmarknadsområdet kan rent praktiskt utökas mot kusten. Planerna på en gemensam regionbildning med Jämtland och Sundsvall/Ånge, kanske hela Västernorrland, får en större relevans.

Jag kan bara inte låta bli att återrapportera en artikel från gårdagens LT.

Det var så att viltslakteriet i Kälarne annonserade om att de vill köpa älgkött från årets älgjakt. I slutet av annonsen skulle det stå att de även ville köpa älghudar.

Tyvärr blev det ett skrivfel. Slakteriet blev nedringt av hundägare från hela länet som ville sälja sina hundar.

Hudarna exporteras till skinnindustrin i Finland. Undrar vad folk trodde att hundarna skulle användas till….

I många, många år har man försökt att samordna Vägverkets, Banverkets och kommunens planer och kassor för att få till en bättre järnvägsövergång i Bräcke samhälle. Nu har det lyckats.

Övergången till “andra sidan banan” och industriområdet har länge vållat problem. När bommarna sänks blir långtradarna ibland stående med släpen ute på E14. Gymnasieeleverna har sin hållplats i en liten ficka ute på E14, vilket inte heller är så bra ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Idag har det varit ett uppstartsmöte för byggnationerna. Anbudsförfarandet är klart och man ser ut att lyckas hålla kostnadsberäkningarna på 30 miljoner kr.

För de pengarna får man en cirkulationsplats på E14 norr om OK/Q8. Det kommer även att bli en bro över järnvägen som ansluter till industriområdet vid gamla Bolamell. Första spadtaget tas i mitten av oktober. Bygget av bron påbörjas våren 2011 och blir klart på hösten.

Det här är en mycket efterlängtad åtgärd som har krävt många påtryckningar för att få till. Som en konsekvens får de boende på “andra sidan” längre körväg med bil, men å andra sidan har de gående kvar “Bräckes undergång” under järnvägen mitt i centrum. I ett senare skede blir det förhoppningsvis en renovering av hela genomfarten genom samhället.

De andra kommunerna i länet kan varje år dela ut bygdemedel till föreningslivet. Det är pengar som de får i ersättning för den utbyggda vattenkraften. I Bräcke har vi så liten omfattning av vattenkraftverk att vi inte har tillgång till sådana pengar. Våra bidrag till föreningslivet finansieras helt och hållet med skattemedel.

Ett aktivt föreningsliv är mycket värdefullt när det gäller viljan att bo kvar. Det underlättar även för inflyttning. Det är ett strategiskt område när det gäller att bryta den negativa befolkningstrenden i kommunen.

Bräcke kommun leds nu av en majoritet bestående av socialdemokrater och vänsterpartister. I förra veckans radioutfrågning av de fyra största politiska partierna sa Vänsterpartiet att de vill satsa mer på fritid och kultur. Centerpartiet lovade också en utökad satsning och fick medhåll av moderaterna. Sossarna, däremot, ville inte satsa mer än vad som görs idag.

Med all sannolikhet stöder de övriga partierna i kommunfullmäktige, Folkpartiet och Miljöpartiet, ett förslag om ökad satsning på fritid och kultur.

Det innebär i så fall att sossarna är i minoritet. Det skulle alltså betyda att vi nästa år får se en stor satsning på föreningslivet i Bräcke kommun!

Om nu politik vore som matematik…

Söndag igen. Vilodagen. Solen skiner. Det råder frid och stillhet. Kyrkklockorna ringer. Nu gör kyrkoherden veckans tvåtimmarspass.

Två präster i kommunen har i veckan begärt (tvingats begära?) avsked. Den ena slutar p g a samarbetsproblem. Hon hade svårt att följa fattade beslut i organisatoriska frågor m m.

Den andre prästen hade svårt att skilja på sina egna och kyrkans pengar.

Varför är det så stökigt inom kyrkan? Knepiga präster och bråkiga förtroendevalda överallt man ser.

Beror det på att allmänheten inte bryr sig om kyrkan längre? Man betalar snällt in ca 2% av sin lön till församlingen, men kräver ingen motprestation. Det leder till att kyrkan samlar på sig tillgångar som man inte alltid nyttjar på ett sätt som gagnar medlemmarna. Ointresset ger också fritt spelrum för folk som älskar makt, men som saknar ambitioner att använda den till något gott för andra än dem själva.

Själv har jag gått ur. Jag vill inte sponsra dumheterna. Det har inget med tro att göra.

Nu i dagarna tre har Lemons Mode i Bräcke konkursutförsäljning. Klädaffären har säkert funnits i mer än femtio år och har varit som en institution i Bräcke.


Sortimentet var från början lite damigt och propert, men fick en lite ungdomligare inriktning på senare tid.


Under gårdagen var köerna till reakassan enormt långa. I sin glans dagar lockade butiken kunder milsvida ifrån. För alla som besökte Bräcke i något ärende var det helt givet att även titta i på Lemons.


Butiken startades av Lilly Lemon och övertogs senare av dottern Kristina. De är värda all heder för sin insats att sätta Bräcke på kartan!


Med dagens bilburna konsumenter och relativa närhet till stormarknader så är det svårt att få lönsamhet i butiker på landsbygden. Det spelar ingen roll hur exklusiv eller duktig man är om kundunderlaget inte räcker till. Mot den bakgrunden tycker jag att det är extra tråkigt att kommunen bussar in flyktingar till Östersund eller Sundsvall för att göra storinköp av kläder, geråd och mat.


Jag säger inget om de åker på egen hand, men när det är kommunen som organiserar resor som tar bort kundunderlaget för lokala näringsidkare… ja, då biter man sig själv i svansen.