Att läsa arbetsförmedlingens statistik kräver nog särskild utbildning och praktik. Än så länge känner jag mej inte kvalificerad, men något har jag lyckats tyda i alla fall. Arbetslösheten i Bräcke kommun är 10,6 %. Det är en försämring jämfört med samma tid ifjol då den låg på 8,9 %. I statistiken ingår öppet arbetslösa plus [...]

Livslängden skiljer sig åt, beroende på vilken kommun man bor i. Längst lever folk i förortskommunerna. Kortaste livslängden har vi som bor i glesbygden. Man kan tycka att det låter märkligt, men enligt Folkhälsoinstitutet beror det på att vi har ett sämre levnadsmönster. Vi rör på oss mindre, men äter som om vi fortfarande hade [...]