Idag var jag inne i Östersund för att, tillsammans med representanter för övriga partier i länet, ge valinformation till De Döva. Det gick mest ut på att vi skulle svara på deras frågor – ett vettigt upplägg eftersom de då fick reda på det de ville, utan att behöva styras av oss. Samtalen genomfördes förstås [...]

Regeringen har uppmärksammat problemet med att integrera flyktingar i det svenska samhället. Tidigare har kommunerna kunnat avtala med staten om att av humanitära skäl ta emot ett antal s k kvotflyktingar varje år. Kommunerna får då bidrag för att täcka kostnader för skola, bostäder o s v under ett antal år. Därefter förväntas det att [...]

Ett stort tack till lärare och elever på Gällö skola som arrangerade en så bra valdebatt/valinformation igår! På ett varierat och initierat sätt kom det fram väldigt bra hur de olika partierna tycker i olika frågor – både på det lokala planet och i rikspolitiken. Åhörarna var mycket engagerade och disciplinerade. Radio Jämtland borde ha [...]

Trafikverket satsar 44 miljoner kr för att underlätta pendlingsresandet på Mittbanan, mellan Storlien och Sundsvall. Tidigare har vi nåtts av beskedet att tågen kommer att göra fler uppehåll i Bräcke. Nu är staten alltså villig att satsa på infrastrukturen kring stationerna också. Bl a tänker man bygga pendlingsparkeringar med motorvärmare. Det här innebär sammantaget att [...]

De andra kommunerna i länet kan varje år dela ut bygdemedel till föreningslivet. Det är pengar som de får i ersättning för den utbyggda vattenkraften. I Bräcke har vi så liten omfattning av vattenkraftverk att vi inte har tillgång till sådana pengar. Våra bidrag till föreningslivet finansieras helt och hållet med skattemedel. Ett aktivt föreningsliv [...]

Ett fungerande socialt liv är en grundförutsättning för att man ska vilja bo kvar på en plats eller flytta dit. Företagare påpekar ofta att det skulle underlätta i deras rekrytering av personal att det finns ett bra boende och ett rikt samhällsliv. Bräcke kommun har under en lång följd av år minskat på sitt engagemang [...]

I den valintervju som publiceras i LT idag står det följande: “Yngve Hamberg retar sig alltmer på standarden hos vägnätet i kommunens tätorter. -Som kommuninvånare skäms jag faktiskt över alla potthål, som ju är en bild av oss själva”. Jag är korrekt citerad, men uttalandet påkallar ändå en dementi. Varken jag eller någon annan jag [...]