Jag kan bara inte låta bli att återrapportera en artikel från gårdagens LT. Det var så att viltslakteriet i Kälarne annonserade om att de vill köpa älgkött från årets älgjakt. I slutet av annonsen skulle det stå att de även ville köpa älghudar. Tyvärr blev det ett skrivfel. Slakteriet blev nedringt av hundägare från hela [...]

I många, många år har man försökt att samordna Vägverkets, Banverkets och kommunens planer och kassor för att få till en bättre järnvägsövergång i Bräcke samhälle. Nu har det lyckats. Övergången till “andra sidan banan” och industriområdet har länge vållat problem. När bommarna sänks blir långtradarna ibland stående med släpen ute på E14. Gymnasieeleverna har [...]

Söndag igen. Vilodagen. Solen skiner. Det råder frid och stillhet. Kyrkklockorna ringer. Nu gör kyrkoherden veckans tvåtimmarspass. Två präster i kommunen har i veckan begärt (tvingats begära?) avsked. Den ena slutar p g a samarbetsproblem. Hon hade svårt att följa fattade beslut i organisatoriska frågor m m. Den andre prästen hade svårt att skilja på [...]

Hemkommen från semestern upptäckte jag att man håller på att göra någon form av lekplats vid hörnet av Folkets Hus i Bräcke. Ett staket var uppsatt, det fanns sittmöbler, ramen till en gungställning var monterad och man höll på att jämna till marken. Vad är på gång, undrade jag. Ska dagis flyttas till Folkets Hus? [...]