Sverige är det enda landet i Europa som tillåter pratande i mobiltelefon samtidigt som man kör bil, alltså utan hands-free. Av och till diskuteras det ett förbud även här, men infrastrukturminister Åsa Thorstensson (c) hävdar att det finns så mycket annat som distraherar en bilförare att ett förbud mot mobilpratande inte får den olycksförebyggande effekt [...]

Idag var jag inne i Östersund för att, tillsammans med representanter för övriga partier i länet, ge valinformation till De Döva. Det gick mest ut på att vi skulle svara på deras frågor – ett vettigt upplägg eftersom de då fick reda på det de ville, utan att behöva styras av oss. Samtalen genomfördes förstås [...]

Regeringen har uppmärksammat problemet med att integrera flyktingar i det svenska samhället. Tidigare har kommunerna kunnat avtala med staten om att av humanitära skäl ta emot ett antal s k kvotflyktingar varje år. Kommunerna får då bidrag för att täcka kostnader för skola, bostäder o s v under ett antal år. Därefter förväntas det att [...]

Ett stort tack till lärare och elever på Gällö skola som arrangerade en så bra valdebatt/valinformation igår! På ett varierat och initierat sätt kom det fram väldigt bra hur de olika partierna tycker i olika frågor – både på det lokala planet och i rikspolitiken. Åhörarna var mycket engagerade och disciplinerade. Radio Jämtland borde ha [...]

Trafikverket satsar 44 miljoner kr för att underlätta pendlingsresandet på Mittbanan, mellan Storlien och Sundsvall. Tidigare har vi nåtts av beskedet att tågen kommer att göra fler uppehåll i Bräcke. Nu är staten alltså villig att satsa på infrastrukturen kring stationerna också. Bl a tänker man bygga pendlingsparkeringar med motorvärmare. Det här innebär sammantaget att [...]

Jag kan bara inte låta bli att återrapportera en artikel från gårdagens LT. Det var så att viltslakteriet i Kälarne annonserade om att de vill köpa älgkött från årets älgjakt. I slutet av annonsen skulle det stå att de även ville köpa älghudar. Tyvärr blev det ett skrivfel. Slakteriet blev nedringt av hundägare från hela [...]

I många, många år har man försökt att samordna Vägverkets, Banverkets och kommunens planer och kassor för att få till en bättre järnvägsövergång i Bräcke samhälle. Nu har det lyckats. Övergången till “andra sidan banan” och industriområdet har länge vållat problem. När bommarna sänks blir långtradarna ibland stående med släpen ute på E14. Gymnasieeleverna har [...]