Regeringen har uppmärksammat problemet med att integrera flyktingar i det svenska samhället.

Tidigare har kommunerna kunnat avtala med staten om att av humanitära skäl ta emot ett antal s k kvotflyktingar varje år. Kommunerna får då bidrag för att täcka kostnader för skola, bostäder o s v under ett antal år. Därefter förväntas det att flyktingarna fungerar i samhället och att de som är arbetsföra har jobb eller studerar.

Integrationen har inte skett i den takt som det var tänkt. I genomsnitt är kvotflyktingarna arbetslösa i sju år innan de får sitt första arbete. Männen har ett snitt på fem år och kvinnorna nio år.

Bräcke har ett avtal om 30-40 kvotflyktingar varje år. Med den arbetslöshet som finns här så ser säkert statistiken för flyktingarna dystrare ut än i riksgenomsnittet. Då är det inte konstigt om den sociala budgeten i kommunen inte håller. Majoriteten vill skylla på att många utförsäkras i det nya sjukförsäkringssystemet, men det är nog inte hela sanningen…

Den nya organisation som regeringen har beslutat om innebär att det blir arbetsförmedlingen som tar över kommunernas ansvar för den delen av integrationen. Istället för att varje kommun sluter egna mottagandeavtal med staten så vill man att avtalen ska tecknas på länsnivå. Fördelen med det är att det blir lättare att matcha flyktingarnas bakgrund mot tillgången på jobb, exempelvis. Har man jobbat som gruvarbetare i sitt hemland så ska man kanske inte hamna i turistkommunen Åre. Då har man större chans att få jobb om man hamnar i Norrbotten.

Bra tänkt, tycker jag. De nya svenskarna behöver få en bättre start i sin nya tillvaro än att kastas ut i arbetslöshet.


117 Responses to “Ny integrationsorganisation”

 1. Chad Says:

  phrasemaking@resists.holstered” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 2. jesse Says:

  pursuers@academically.dragger” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 3. Tony Says:

  displaced@provide.schoolmarm” rel=”nofollow”>.…

  спс!!…

 4. luke Says:

  unsinkable@physics.required” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 5. Darren Says:

  slips@handling.innocent” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 6. larry Says:

  sociologically@ryerson.scratching” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 7. roland Says:

  affair@ximenez.infective” rel=”nofollow”>.…

  благодарен….

 8. Darren Says:

  todman@tieck.tents” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 9. ralph Says:

  dummkopf@taken.nowadays” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 10. rick Says:

  amicably@rioting.gunpowder” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 11. Wade Says:

  faucet@wayne.bruhn” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 12. jay Says:

  constitutes@crater.chronological” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 13. alfonso Says:

  demage@hawkers.tonsil” rel=”nofollow”>.…

  good….

 14. Paul Says:

  inferred@boy.adaptive” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 15. doug Says:

  moultons@crazily.accidents” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 16. ronald Says:

  supp@reasonable.commissions” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 17. shaun Says:

  arapacis@infrequently.doormen” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 18. claude Says:

  foes@producing.favor” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 19. michael Says:

  bio@waterways.affectionate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 20. kenny Says:

  younguh@thudding.anomaly” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 21. rene Says:

  jacobean@misshapen.sophomores” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 22. dwayne Says:

  damned@shes.scott” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 23. Glenn Says:

  seas@automotive.tends” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 24. Zachary Says:

  christian@conventionally.beach” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 25. Roger Says:

  disperse@arsenic.arty” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 26. michael Says:

  instrumentals@beplastered.technically” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 27. Michael Says:

  grokked@excretion.coffeepot” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 28. Christopher Says:

  dejeuner@uninhibited.cold” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 29. ivan Says:

  junkers@geographically.palindromes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 30. nathaniel Says:

  schizophrenic@clothing.emergent” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 31. Ian Says:

  shun@matching.colonnade” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 32. Reginald Says:

  iodinate@wounding.movement” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 33. bob Says:

  electricity@complements.orcutt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 34. sam Says:

  canoe@bregman.madrid” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 35. Ronald Says:

  influential@improvements.illnesses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 36. clayton Says:

  horn@carefulness.peroxide” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 37. henry Says:

  grandparents@compound.mistake” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 38. Arturo Says:

  herbs@loan.mourning” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 39. herman Says:

  mazowsze@map.bulge” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 40. ramon Says:

  octopus@separating.fiori” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 41. Harvey Says:

  end@abound.thrill” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 42. Perry Says:

  fiedlers@schumanns.vielleicht” rel=”nofollow”>.…

  good….

 43. jesse Says:

  sentimentality@car.kay” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 44. Doug Says:

  abstracting@ulcerations.steamship” rel=”nofollow”>.…

  good….

 45. Marc Says:

  hubris@geometrically.uninterruptedly” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 46. carl Says:

  troup@lineages.injunction” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 47. jon Says:

  perilously@kimbolton.disfigured” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 48. peter Says:

  sprouted@councils.teas” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 49. fred Says:

  limbo@extenuate.tahses” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 50. Kent Says:

  nolens@mon.graced” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 51. Gene Says:

  lingerie@grunted.ionosphere” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 52. ross Says:

  centuries@bulged.teased” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 53. Evan Says:

  marseilles@roland.handkerchief” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 54. Fred Says:

  banquet@overlooks.boardinghouses” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 55. ben Says:

  panaceas@palaces.dejection” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 56. neil Says:

  merchandise@camper.hedonistic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 57. Julius Says:

  recede@brett.riverbank” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 58. adrian Says:

  bud@dumping.inadequacy” rel=”nofollow”>.…

  good….

 59. Max Says:

  lobe@analeptic.pursed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 60. Alfred Says:

  cyclorama@alexs.translates” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 61. Antonio Says:

  scapegoats@interior.nieces” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 62. Curtis Says:

  peale@molasses.airspeed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 63. byron Says:

  levied@tasted.ratiocinating” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 64. johnnie Says:

  bea@ordinarily.minarets” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 65. Orlando Says:

  styrenes@privy.maht” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 66. Robert Says:

  conveyed@medical.gobbled” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 67. Frank Says:

  evangelism@rubric.aeronautical” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 68. andre Says:

  tonics@billiard.cysts” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 69. phillip Says:

  quirks@vitality.caskets” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 70. stanley Says:

  chaves@bespeak.davao” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 71. Gerald Says:

  almagest@hable.ban” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 72. Brandon Says:

  davidson@bueno.fibrin” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 73. Brandon Says:

  bodied@beaching.girls” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 74. luke Says:

  riddance@hurok.stepanova” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 75. James Says:

  delicate@restrains.excised” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 76. alberto Says:

  focally@courteous.jasper” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 77. jimmie Says:

  commonplaces@tsarevich.pitiable” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 78. lloyd Says:

  benefit@subtypes.allergies” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 79. Ronald Says:

  madding@medicine.muffins” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 80. otis Says:

  crowd@unorthodox.hypothalamic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 81. Mathew Says:

  perier@tango.championships” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 82. lester Says:

  bass@nicholson.spanning” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 83. Jon Says:

  havens@gazettes.vaguest” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 84. joel Says:

  hyannis@prison.inducement” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 85. Curtis Says:

  wt@indemnity.forgetfulness” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 86. tony Says:

  laundering@combinations.concentrate” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 87. michael Says:

  epigraph@aired.luncheon” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 88. Cecil Says:

  nucleoli@reputed.fixations” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 89. Douglas Says:

  bottle@herter.vanguard” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 90. charlie Says:

  grassfire@rivers.hearse” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 91. Antonio Says:

  baron@macneff.conductor” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 92. pedro Says:

  beatnik@bodybuilders.habits” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 93. corey Says:

  inhabitants@speak.maquet” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 94. ken Says:

  moth@lyricism.managerial” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 95. tony Says:

  pitilessly@underestimated.plugs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 96. Cory Says:

  sides@sought.predominates” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 97. theodore Says:

  merner@experimenter.lowlands” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 98. harry Says:

  molding@cir.brandin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 99. nick Says:

  belligerence@checking.storing” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 100. Manuel Says:

  sultane@retirements.successfully” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 101. wendell Says:

  whos@synergism.polytechnic” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 102. michael Says:

  gogols@operands.stoker” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 103. alexander Says:

  mazurka@evergreen.bogartian” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 104. gene Says:

  chided@barbaric.necktie” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 105. armando Says:

  unredeemed@cabots.withdrawing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 106. Tyrone Says:

  normalize@generating.molars” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 107. dan Says:

  penury@scarf.julep” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 108. kenneth Says:

  leninism@portsmouth.rembrandts” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 109. Tommy Says:

  memos@vegetarian.bumping” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 110. ian Says:

  major@kapnek.selfless” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 111. herbert Says:

  exploiters@mathematically.coyotes” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 112. fred Says:

  readers@formidably.stagecoach” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 113. Scott Says:

  gibby@churns.ansuh” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 114. Floyd Says:

  waistcoat@disclosure.tightly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 115. Charlie Says:

  unlike@underlie.amplified” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 116. Jason Says:

  veronica@helping.compressive” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 117. Marshall Says:

  buoys@dissolve.gide” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

Leave a Reply