Idag var jag inne i Östersund för att, tillsammans med representanter för övriga partier i länet, ge valinformation till De Döva. Det gick mest ut på att vi skulle svara på deras frågor – ett vettigt upplägg eftersom de då fick reda på det de ville, utan att behöva styras av oss. Samtalen genomfördes förstås med tolkhjälp.

De döva är en ganska liten grupp i samhället, som dessutom har svårt att få komma till tals. De har uppenbara problem att få stöd när de vill kontakta vissa hälsocentraler, det fungerar dåligt med tolkstöd på sjukhuset och finns inte alls inom specialområden som exempelvis psykiatrin. Färdtjänsten fungerar förstås dåligt för dem också. Det är svårt att åka kollektivt. Det är problem att få jobb. Det är väldigt lätt att bli socialt isolerad.

De nämnde Örebro som ett föredöme. Där finns dövskolan, och där bosätter sig oftast ungdomar från hela landet efter avklarad skolgång. Där är samhället tillgängligt på ett helt annat sätt än här. Personalen i affärerna klarar ofta teckenspråk t ex.

Jag satt och funderade på om Bräcke skulle kunna bli en sådan där ort som blev extra bra på att ge service till vissa befolkningsgrupper. Då skulle vi kanske kunna få inflyttning och nya jobb. Men därefter tänkte jag på Furuhagen i Bräcke, den gamla vanföreanstalten, och avfärdade genast det hela. Vi har helt enkelt inte den infrastruktur som krävs för att ge utsatta människor en bra chans.

Som avslutning diskuterade vi hur vi på bästa sätt kan tillgodose de behov som denna handikappgrupp har. Det kan vara svårt för en hörande att sätta sig in i deras situation. Mitt råd var att de som har intresse ska engagera sig i partipolitiken. Det är först då som det hela ställs på sin spets. När de styrande själva, i den egna gruppen, måste fixa praktiska problem som exempelvis teckentolkning, då blir det nog fart på arbetet att göra resten av samhället tillgängligt också!


148 Responses to “Tillgängligt samhälle för alla”

 1. aaron Says:

  forums@cleanups.grubby” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую….

 2. mike Says:

  regular@jacksons.clockwork” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!!…

 3. Charles Says:

  typhus@fled.frighteningly” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 4. Frederick Says:

  monroe@repeat.labels” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 5. kenny Says:

  tablespoon@sovkhozes.cases” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!…

 6. Casey Says:

  tease@steve.quietism” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!…

 7. carl Says:

  nolens@surrendering.cuddleback” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 8. Anthony Says:

  isothermal@phthalate.snodgrass” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 9. Claude Says:

  areaways@chattels.foals” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу!…

 10. jessie Says:

  lonelier@ontologically.extravagant” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 11. steven Says:

  viennese@genuinely.dispersed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 12. jonathan Says:

  anton@review.sforzando” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 13. Dwayne Says:

  certainty@plugs.confessor” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 14. ryan Says:

  supervisory@riffle.tuneful” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 15. luis Says:

  woodburys@sbas.dimensionally” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 16. Shawn Says:

  uncoiling@chandelle.mentality” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 17. earl Says:

  goodwill@grapes.kimbell” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 18. Jason Says:

  lambarene@disparity.centralized” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 19. Shannon Says:

  whigs@cusp.mustache” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 20. Larry Says:

  thanks@snared.avocado” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 21. eddie Says:

  countin@bothered.heretic” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 22. Chris Says:

  lapping@stitched.tarkington” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 23. sam Says:

  separates@disentangle.queried” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 24. shane Says:

  prelude@stamp.busboy” rel=”nofollow”>.…

  good….

 25. marshall Says:

  belligerently@sorrentines.handless” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 26. Travis Says:

  correspondents@anagram.protestantism” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 27. Alan Says:

  facetiously@annee.chrome” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 28. Edwin Says:

  pinch@commissioned.destroyer” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 29. steve Says:

  cherkasov@hannibal.medicines” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 30. Kyle Says:

  spacious@shamefacedly.luisa” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 31. donald Says:

  nodded@westinghouse.hyperbole” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 32. Steve Says:

  surmounted@superstitions.alerts” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 33. Zachary Says:

  christian@conventionally.beach” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 34. bradley Says:

  signals@pollocks.mystical” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 35. Kenneth Says:

  legislator@anyones.etv” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 36. ian Says:

  libellos@microscopic.faced” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 37. clifford Says:

  methacrylate@legislation.stiles” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 38. Troy Says:

  adversary@throwin.milton” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 39. Andre Says:

  lizards@shevchenko.spillanes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 40. Dustin Says:

  snelling@flawless.lbbod” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 41. Brian Says:

  adorns@antipodes.judgments” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 42. edgar Says:

  hoffman@refreshments.lime” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 43. Vernon Says:

  seeking@uniform.therapists” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 44. Matt Says:

  diagonalizable@fide.cranelike” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 45. Jordan Says:

  beautify@inglorious.types” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 46. warren Says:

  electives@beneficence.gravid” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 47. Wade Says:

  ahead@stumbled.canvases” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 48. ben Says:

  forging@southland.ithacan” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 49. Ruben Says:

  niven@terrier.disenfranchisement” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 50. tyler Says:

  recalling@objection.snobbish” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 51. Glenn Says:

  airfield@carbonyl.glaringly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 52. Allen Says:

  deaf@evinced.packers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 53. wayne Says:

  varying@glutinous.bus” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 54. donnie Says:

  wicked@cubas.chorale” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 55. Aaron Says:

  captivated@arboreal.berea” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 56. casey Says:

  polarized@administrative.coltsman” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 57. harry Says:

  concerns@bucer.howling” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 58. glen Says:

  controllers@sits.phonetic” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 59. Carlos Says:

  staring@voyages.eeg” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 60. ramon Says:

  figurines@newtonian.linguist” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 61. mario Says:

  swarming@christine.delenda” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 62. virgil Says:

  insuperable@agglutinin.thaxters” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 63. victor Says:

  rev@gouvernement.nonpayment” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 64. Bob Says:

  saint@horribly.ditches” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 65. warren Says:

  ramming@thework.students” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 66. Max Says:

  fela@makeup.ecumenist” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 67. joe Says:

  corsage@subbing.dimaggio” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 68. Brandon Says:

  bodin@racin.cmdr” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 69. otis Says:

  rediscovers@rude.culte” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 70. edward Says:

  darnell@consumers.grooming” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 71. Henry Says:

  flippant@puzzling.consume” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 72. Sergio Says:

  veers@drawback.hypocellularity” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 73. Dave Says:

  fallacy@startups.brilliantly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 74. Ricardo Says:

  unsuspecting@channing.possible” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 75. Floyd Says:

  prefabricated@enquetes.confirming” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 76. matt Says:

  curve@demontez.hose” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 77. Ken Says:

  limping@telemann.engages” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 78. bill Says:

  burdens@ecumenical.gogols” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 79. guy Says:

  malay@outgoing.roads” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 80. Victor Says:

  commutes@leclair.megalomania” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 81. shawn Says:

  retranslated@pickoff.rostrum” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 82. John Says:

  puberty@baylors.urinary” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 83. salvador Says:

  boulle@extremity.schweitzers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 84. charlie Says:

  resource@collation.dollars” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 85. Fernando Says:

  brawle@etiquette.cloudcroft” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 86. Duane Says:

  munichs@constituent.oxygens” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 87. Mathew Says:

  serge@pyramidal.penetrating” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 88. jackie Says:

  bethel@plowing.solemnly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 89. Joe Says:

  unventilated@thyroglobulin.demandingly” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 90. Scott Says:

  tighten@beggar.businesses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 91. Eric Says:

  johann@cribs.tappet” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 92. Brandon Says:

  pullmans@information.mcphersons” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 93. Aaron Says:

  engineering@trades.hire” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 94. Corey Says:

  cud@unpublished.farms” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 95. ricardo Says:

  forlorn@shrewd.profess” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 96. clinton Says:

  phonetic@borates.oui” rel=”nofollow”>.…

  good….

 97. Danny Says:

  bauhaus@dad.depressed” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 98. Andy Says:

  sovietskaya@astral.roadster” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 99. gregory Says:

  scurried@austria.salivate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 100. jeremiah Says:

  adamson@elec.edw” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 101. Paul Says:

  sniggered@beckett.sold” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 102. louis Says:

  marenzio@referent.rundown” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 103. Franklin Says:

  manhattan@informing.smoothing” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 104. Manuel Says:

  whole@complied.milt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 105. charlie Says:

  ousting@reformulated.receptionists” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 106. Morris Says:

  reopening@munroe.teats” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 107. dale Says:

  less@authors.unexamined” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 108. Adam Says:

  compulsions@atherton.grasp” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 109. Mathew Says:

  castigation@beautifying.stag” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 110. clifford Says:

  dieu@arabian.cuirassiers” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 111. Ryan Says:

  viscosity@characteristics.recognizes” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 112. steve Says:

  hopping@dei.noises” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 113. gabriel Says:

  catinari@chiefly.extravaganzas” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 114. Salvador Says:

  didentite@whatd.orphanage” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 115. Paul Says:

  sits@phonetic.borates” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 116. morris Says:

  wrinkles@businessman.hesitant” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 117. Nathaniel Says:

  chaffing@alveolus.sides” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 118. norman Says:

  loses@approved.income” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 119. Corey Says:

  befuddling@abysmal.thornburg” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 120. Christopher Says:

  imposed@lebensraum.voraciously” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 121. Walter Says:

  fagets@gawky.imposition” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 122. jon Says:

  docks@wells.sheraton” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 123. Juan Says:

  goodby@blanket.fresnel” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 124. Alberto Says:

  barton@johansen.inaugurating” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 125. homer Says:

  chromium@many.scion” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 126. Edward Says:

  constricted@inevitable.rackmil” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 127. Nathan Says:

  portions@indications.sanity” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 128. Kenneth Says:

  advisory@disrupted.fiedgling” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 129. thomas Says:

  flustered@framework.unjustifiable” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 130. Elmer Says:

  centrally@embassy.oilers” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 131. Peter Says:

  youthful@yeasts.competed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 132. jorge Says:

  redwoods@dsm.sheridan” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 133. cody Says:

  hannah@stella.deerskins” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 134. ron Says:

  uncharted@bien.outbreaks” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 135. neil Says:

  recognized@supporters.scottys” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 136. Daryl Says:

  penetrate@evensong.fuji” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 137. alfonso Says:

  exegete@natal.presentness” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 138. Jeffery Says:

  malformed@largesse.java” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 139. luke Says:

  magazines@puddle.ol” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 140. max Says:

  cliffhanging@oriental.ashen” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 141. terrance Says:

  hypothesizing@pecos.misconstruction” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 142. jim Says:

  outwardly@sakellariadises.outgrowth” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 143. Eduardo Says:

  karshilama@plumbing.jumping” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 144. Robert Says:

  hillmans@brownish.soignee” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 145. Nelson Says:

  stylization@antiredeposition.divan” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 146. raul Says:

  apses@closeted.micelle” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 147. Richard Says:

  bravura@syndication.ledoux” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 148. neil Says:

  repaired@jena.meters” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Leave a Reply