I den valintervju som publiceras i LT idag står det följande:

“Yngve Hamberg retar sig alltmer på standarden hos vägnätet i kommunens tätorter.

-Som kommuninvånare skäms jag faktiskt över alla potthål, som ju är en bild av oss själva”.


Jag är korrekt citerad, men uttalandet påkallar ändå en dementi. Varken jag eller någon annan jag känner ser ut som ett potthål!

Det jag menar är att alla groparna i asfalten är tecken på förfall. Det ser likadant ut i hela kommunen. Är det den bilden av Bräcke som vi vill visa upp till alla som gästar oss, t ex sommarens turister? Har vi så dålig självbild att vi tycker att det är passande? Om vägarna är misskötta, så är det lätt att dra slutsatsen att mycket annat också är misskött.

Vägnätet måste rustas upp. Sedan intervjun gjordes har det påbörjats viss ny asfaltering i tätorterna. Det är bra, men inte tillräckligt. Det finns mer att göra.


One Response to “Vem är det som ser ut som ett potthål?”

  1. Allan Says:

    Jag tycker att Göran Persson ser ut som ett potthål, typ, när han gapar.

Leave a Reply