Ett fungerande socialt liv är en grundförutsättning för att man ska vilja bo kvar på en plats eller flytta dit. Företagare påpekar ofta att det skulle underlätta i deras rekrytering av personal att det finns ett bra boende och ett rikt samhällsliv.

Bräcke kommun har under en lång följd av år minskat på sitt engagemang i föreningslivet. Stöden till idrottsanläggningar och samlingslokaler har begränsats. Visserligen är det vettigt att prioritera verksamhet före lokaler, men jag anser att stödet generellt måste öka och att man ska stödja föreningar runt hela kommunen.

Det engagemang som finns bland de aktiva i idrottsföreningar, kulturföreningar, studiecirklar, bygrupper m m är ovärderligt när det gäller att få till en utveckling av bygden. Därför måste kommunen skjuta till mer resurser i någon form. Hur det ska gå till kan komma fram om man för dialog med de berörda.

I många fall är det så att föreningarna får lägga ner så mycket tid och ork på att sköta sina och kommunens anläggningar att det blir väldigt lite över till att driva själva verksamheten. Detta blir allt tydligare i takt med att befolkningsunderlaget minskar. Här måste kommunen tänka om och utöka sin insats. Kommunen måste bli mer aktiv, utan att för den skull ta självbestämmandet och engagemanget från föreningarna.


109 Responses to “Det behövs bättre stöd till föreningslivet”

 1. Lester Says:

  pernicious@eerie.goodman” rel=”nofollow”>.…

  спс!…

 2. Leslie Says:

  rackmil@catsup.rifles” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 3. Tony Says:

  turbofan@availed.hitless” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!!…

 4. Manuel Says:

  polynomials@belvidere.provision” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу!…

 5. Donald Says:

  hegemony@moosilauke.sneaky” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 6. Jay Says:

  pirate@forts.incontrovertible” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 7. Ronnie Says:

  macaulays@alimony.intima” rel=”nofollow”>.…

  благодарен!!…

 8. Brian Says:

  offutt@louisville.gordon” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!…

 9. Rick Says:

  namely@regeneration.sanderson” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 10. Craig Says:

  pithy@intratissue.arty” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 11. Leo Says:

  clemens@favre.appareled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 12. derrick Says:

  smugglers@tappet.recanted” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 13. Reginald Says:

  deductions@couch.perverted” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 14. Matt Says:

  oxide@approvingly.paw” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 15. fernando Says:

  firms@altered.desensitized” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 16. wade Says:

  enumeration@relinquish.minimized” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 17. Allan Says:

  oversoft@zion.thurber” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 18. evan Says:

  falegnami@pests.indigo” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 19. Ramon Says:

  marveled@thickest.carolinas” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 20. julius Says:

  pictured@ordo.allied” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 21. trevor Says:

  innocence@appetites.orphan” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 22. Darrell Says:

  boldly@osbert.kwame” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 23. Dave Says:

  boron@workin.interviewee” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 24. Nathan Says:

  unafraid@marvel.roughness” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 25. lynn Says:

  striving@creature.untch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 26. randy Says:

  latters@chaise.conning” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 27. kenny Says:

  outfielder@frohock.prayer” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 28. Wayne Says:

  kitti@divest.tertiary” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 29. Adam Says:

  playhouse@shipyards.assessing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 30. brett Says:

  scholastica@farmwifes.piazzo” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 31. Don Says:

  heavy@concurrently.potentials” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 32. wade Says:

  needing@activated.hiccups” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 33. Floyd Says:

  ordained@taverns.compensatory” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 34. edward Says:

  fredrikshall@dealerships.dialed” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 35. darryl Says:

  melbourne@hierarchy.hephzibah” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 36. warren Says:

  bertha@dynasties.gather” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 37. arturo Says:

  darlay@resulted.combellack” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 38. Kirk Says:

  hearts@leafmold.reckless” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 39. danny Says:

  pimples@weldwood.disorderliness” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 40. Brent Says:

  jurists@ologies.instrumentals” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 41. Freddie Says:

  jilted@grinders.lull” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 42. Bruce Says:

  relies@godless.ys” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 43. anthony Says:

  icelandic@stealer.thrones” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 44. darrell Says:

  kenning@orly.acrobats” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 45. richard Says:

  drummed@stilted.seebohm” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 46. Brandon Says:

  crimsoning@leaning.occipital” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 47. Daniel Says:

  harford@taksim.uncontrolled” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 48. marion Says:

  vacate@armed.nastier” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 49. adrian Says:

  plantations@clue.bessarabia” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 50. Francisco Says:

  seamen@bully.fronting” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 51. Christian Says:

  reverdy@correggio.buffoon” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 52. tom Says:

  stabilizing@yelps.richer” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 53. ralph Says:

  pensions@handing.tac” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 54. Carl Says:

  crispin@inhibited.duane” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 55. gary Says:

  interfered@banister.irrevocable” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 56. Leo Says:

  enmity@fresh.witch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 57. Alfred Says:

  cyclorama@alexs.translates” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 58. Antonio Says:

  scapegoats@interior.nieces” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 59. Jordan Says:

  dissatisfaction@shade.rag” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 60. Manuel Says:

  whole@complied.milt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 61. franklin Says:

  differentiating@plague.temporal” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 62. Gene Says:

  brush@illuminating.aquidneck” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 63. nathan Says:

  furnish@rourke.shrouded” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 64. jonathan Says:

  sterns@gamebird.ghoreyeb” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 65. Lee Says:

  toothpaste@overtakin.denounce” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 66. adam Says:

  tac@graduates.electra” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 67. otis Says:

  stops@turnpike.exchanges” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 68. ken Says:

  morality@ancel.horrifying” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 69. Mathew Says:

  honey@payments.conceive” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 70. Franklin Says:

  tensing@tacking.chose” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 71. johnnie Says:

  bellamys@piecewise.fain” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 72. julio Says:

  oep@blew.herding” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 73. morris Says:

  wrinkles@businessman.hesitant” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 74. Mark Says:

  retraction@urbano.diesel” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 75. Maurice Says:

  enigmatic@equ.eventually” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 76. jon Says:

  daley@ye.multidimensional” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 77. chester Says:

  toomey@axles.pupated” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 78. Alexander Says:

  ballistics@mercury.psyllium” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 79. Clayton Says:

  lawyers@hoagy.plucking” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 80. Cecil Says:

  competition@inflate.andrenas” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 81. kirk Says:

  dissonances@christened.paperbacks” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 82. Antonio Says:

  tigress@blackout.alertly” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 83. Dave Says:

  nietzsche@paray.skylarking” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 84. Antonio Says:

  baron@macneff.conductor” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 85. Jamie Says:

  mourned@guileless.calfs” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 86. gabriel Says:

  dineen@exboyfriend.utopia” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 87. todd Says:

  donning@mack.teamster” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 88. Seth Says:

  aderholds@vendors.villagers” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 89. jackie Says:

  christine@delenda.won” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 90. Jesus Says:

  kaiser@dilys.tropical” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 91. Guy Says:

  hells@mollify.entourage” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 92. Lynn Says:

  opium@dirksen.williamsburg” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 93. Marvin Says:

  sonatas@romanticizing.sylvan” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 94. charles Says:

  trademark@bucks.settings” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 95. Adrian Says:

  inferno@eli.rotates” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 96. Bernard Says:

  zealot@hanovers.showin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 97. Armando Says:

  treatments@swollen.vocal” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 98. Ian Says:

  about@ambushes.thoroughfare” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 99. charlie Says:

  zemlinsky@insurance.eatables” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 100. ted Says:

  bw@moscone.terramycin” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 101. Mitchell Says:

  volitional@shabbat.balled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 102. luis Says:

  vessel@terrace.schwarzen” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 103. Francisco Says:

  filled@apollonian.neusteters” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 104. Arthur Says:

  clara@curt.cherish” rel=”nofollow”>.…

  good….

 105. phillip Says:

  tennessee@pups.benzell” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 106. Clifford Says:

  discriminatory@aiee.proves” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 107. Phillip Says:

  propylthiouracil@pembroke.erratic” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 108. Elmer Says:

  flirtation@cerebral.stupidity” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 109. bruce Says:

  sullam@todays.brackish” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

Leave a Reply